Kontakt

Wydawca

Extra Publishing, Sp. z o.o.
ul. Marszałkowska 55/73, Lokal 39,
00-676 Warszawa
info@extrapublishing.pl

tel.  500 075 241

Redaktor naczelny: Daniel Korbel, korbel@extrapublishing.pl

Dystrybucja: dystribucja@extrapublishing.pl

Prenumerata i serwis dla abonentów

Prenumeratę wszystkich naszych czasopisma można zamówić on-line w RUCHu.

Adresy e-mailowe wydawnictwa

Jeżeli nie podano inaczej, wszystkie adresy e-mailowe w naszej spółce mają format nazwisko@extrapublishing.pl

Informacje prasowe: info@extrapublishing.pl

Dane do faktury

Extra Publishing Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, ul. Marszałkowska 55/73, lokal 39, kod pocztowy: 00-676, działającą na podstawie wpisu w  Krajowym Rejestrze Sądowym, Sąd Rejonowy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy  Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000526104,

będącą płatnikiem VAT,

NIP 7010441318,

REGON 14745390500000,

bank BZ WBK S.A.: 60 1090 1782 0000 0001 2946 9226