Wojna REVUE 1-2/2018

Heinz Guderian
  • Heinz Guderian
  • Irańskie F-14 Tomcat
  • M26 Pershing kontra T-34-85
  • Taktyka zasadzek
  • Granaty ręczne


Kliknij i przeglądaj strona po stronie!

Heinz Guderian  (1888–1954)
Ojciec niemieckiej Panzerwaffe, doskonały dowódca i wizjoner nowoczesnego użycia czołgów

Brytyjczycy nad Sommą 1916
W tej bitwie armia brytyjska poniosła olbrzymie straty. Jak wyglądało życie żołnierzy w okopach I wojny światowej?

Irańskie F-14 Tomcat
Teheran za władzy szacha kupił w USA nowoczesne samoloty, która swoją jakość pokazały
w czasie wojny z Irakiem

Operacja „Łom“ 1938
Największa akcja dywersyjna w historii II Rzeczypospolitej, przeprowadzona przeciwko
Czechosłowacji, mimo iż ta oddała Zaolzie

M26 Pershing kontra T-34-85  1950–1953
W wojnie koreańskiej starły się amerykański Pershing z legendarną radziecką „trzydziestką czwórką“. Który czołg okazał się lepszy?

Spadochroniarze NRD
Elitarna jednostka przygotowana do walki na tyłach wroga. Jak przebiegało formowanie i szkolenie spadochroniarzy Honeckera?

Brytyjska haubica 60-funtowa 1915
Na półwyspie Galipolii była skutecznym wsparciem w walkach przeciwko armii tureckiej

Taktyka zasadzek 1964–1972
W czasie wojny w Wietnamie Amerykanie szybko przejęli taktykę wroga i z sukcesami organizowali zasadzki

Ręczny granatnik przeciwpancerny RPG-7
Jeden z najpopularniejszych środków walki z czołgami i pojazdami opancerzonymi na szczegółowej infografice

Jak działała Linia Maginota? 1940
Potężna linia umocnień miała zapewnić Francji ochronę przed niemieckim atakiem. Była nieskuteczna czy też wypełniła swoją rolę?

Granaty ręczne
Rzucanie ładunkami wybuchowymi w nieprzyjaciela było znane już w starożytnych Chinach.
Pokazujemy ciekawą drogę rozwoju tej broni

Absurdalne wojny
Zapomniane i niesamowite konflikty, które na szczęście najczęściej nie eskalowały w wielkie
i krwawe walki

Życie żołnierzy Armii Czerwonej w latach 30.
Jak wyglądał dzień powszedni i służba radzieckich żołnierzy w przeddzień Wielkiej Wojny Ojczyźnianej?

Artyleria pokładowa na okrętach podwodnych
W pierwszej połowie XX wieku okręty podwodne do zatapiania mniejszych statków używały najczęściej  swojej artylerii – było to zdecydowanie tańsze niż użycie torped

Polak Węgier, dwa bratanki  1920–1945
Jak wyglądały wzajemne relacje i współpraca Polski i Węgier w dwudziestoleciu międzywojennym i latach II wojny światowej?

Powrót do Wojna REVUE