Wojna REVUE 3-4/2016

Sowieci w Afganistanie
  • Sowieci w Afganistanie
  • Plany NRD zajęcia Berlina Zachodniego
  • Druga Bitwa pod Kościuchnówką
  • Rozwój masek przeciwgazowych
  • Pistolet Maszynowy MAT 49


Kliknij i przeglądaj strona po stronie!

Sowieci w Afganistanie 1979–1989
Dlaczego Sowieci przeprowadzili inwazję? Jaka była reakcja Zachodu i jak Mudżahedini byli w stanie pokonać nowoczesną armię?

Krążownik pomocniczy Kormoran 1941
Ten niemiecki statek handlowy przebudowany na tzw. krążownik pomocniczy stoczył śmiertelny pojedynek ze znacznie silniejszym przeciwnikiem

Plany NRD zajęcia Berlina Zachodniego
W czasie zimnej wojny, wschodnioniemiecka „ludowa” armia miała gotowy plan  natychmiastowego zajęcia Berlina Zachodniego

Druga Bitwa pod Kościuchnówką 1916
Pierwszy raz wszystkie Brygady Legionów stanęły razem do walki. W skrajnie trudnych warunkach, z odkrytymi skrzydłami powstrzymywały rosyjską ofensywę, prowadząc zorganizowany odwrót

Bob Denard (1929–2007)
Francuski żołnierz i najemnik, który raz pracował dla rządu swojego kraju, a raz na własny  rachunek

Messerschmitt Me 262 1944–1945
„Jaskółka“ była pierwszym samolotem odrzutowym skutecznie i z sukcesem użytym w walce

Starcia na rzekach Wietnamu 1964–1972
Potężna rzeka Mekong stała sie „autostradą“ dla zaopatrzenia i przemieszczania się bojowników
Vietkongu. Amerykanie podjęli próbę przerwania tego wodnego szlaku

Rozwój masek przeciwgazowych 1915–2015
Od maski nasączonej gliceryną po najnowocześniejsze chemiczne filtry

Powstanie w Dublinie 1916
Krwawo stłumione powstanie irlandzkich patriotów, mimo klęski miało olbrzymie znaczenie w walce o niepodległą Irlandię

Pistolet Maszynowy MAT 49
Francuski pistolet maszynowy dobrze sprawdził się w wielu konfliktach kolonialnych drugiej
połowy XX wieku

„Hat-trick” U-9 1914
W czasie jednego dnia, jednego ataku, niemiecki okręt podwodny posłał na dno trzy brytyjskie krążowniki

Błędna ocena sił sowieckich przed operacją Barbarossa 1941
Wiosną 1941 roku Adolf Hitler szacował czas przygotowywanej kampanii przeciw ZSRR na cztery miesiące

Samochody pancerne w wojnie polsko-bolszewickiej 1919–1920
Trudne początki polskiej broni pancernej. Zdobyczne i pierwsze polskie samochody pancerne w obronie niepodległości Rzeczypospolitej

Powrót do Wojna REVUE