Wojna REVUE 9-10/2017

Gwardziści Stalina
  • Jednostki gwardyjskie Armii Czerwonej
  • Frontowe pismo Luftwaffe
  • Łopatki piechoty
  • Czołg pływający Ka-mi
  • Wojna podwodna


Kliknij i przeglądaj strona po stronie!

Jednostki gwardyjskie Armii Czerwonej
Aby wzmocnić morale i motywacje żołnierzy, Stalin podjął decyzję o stworzeniu honorowego tytułu dla tych oddziałów, które wyróżniły się w walce

Jak działa pancerz kompozytowy?
Po II wojnie światowej klasyczny stalowy pancerz nie był już wystarczającą ochroną czołgów. Stopniowo wprowadzano pancerze złożone z wielu różnych materiałów

Wojna domowa na Sri Lance 1983–2009
Konfl ikt między tamilskimi separatystami a wojskami rządowymi doprowadził do olbrzymich zniszczeń i 100 000 ofiar śmiertelnych

W obrazie
Żołnierz „Diabelskiej Brygady“ z karabinem maszynowym Bren

Frontowe pismo Luftwaffe
W rozpoznaniu nieprzyjacielskich samolotów, niemieckim pilotom pomagały proste instrukcje ze schematami i fotografiami

Taktyka wojny elektronicznej
Wykorzystanie fal elektromagnetycznych może mieć decydujący wpływ na przebieg operacji wojskowych

Bitwa w Jadotville 1961
Irlandzcy żołnierze wysłani na misję ONZ w Kongu stoczyli tam jedną z największych bitew w historii sił zbrojnych Irlandii

Łopatki piechoty
Używane od starożytnego Rzymu aż do dziś narzędzia do budowy ziemnych umocnień rozwinęły się w wielofunkcyjne „saperki“

Operacja „Dunaj” 1968
Jaki był udział Ludowego Wojska Polskiego w inwazji państw Układu Warszawskiego na Czechosłowację w sierpniu 1968 r.?

Czołg pływający Ka-mi
Do ekspansji w południowo-wschodniej Azji Japonia potrzebowała broni pancernej, która mogła bezpośrednio z morza wspierać oddziały desantowe

Plan Radetzky 1945
Pod koniec II wojny światowej grupa byłych austriackich oficerów podjęła próbę uchronienia Wiednia od totalnego zniszczenia

Czołgi w Bovington
Znane na całym świecie muzeum czołgów i pojazdów pancernych prezentuje wystawę specjalną Tiger Collection, z czołgami i niszczycielami czołgów wywodzącymi się z rodziny Tygrysów

Wojna podwodna 1914–1918
Na początku 1917 r. Niemcy zdecydowały się wznowić tzw. nieograniczoną wojnę podwodną. Liczyły na spowodowane tymi atakami załamanie brytyjskiej gospodarki

Niemcy kontra Polska: porównanie sił 1939
To Polska, jako pierwsza stawiła zbrojny opór hitlerowskim Niemcom. Jaki był stosunek sił 1 września 1939 r.?

Powrót do Wojna REVUE