Wojna REVUE 9/2015

Polacy pod Monte Cassino
  • Taktyka Sił Powietrznych w Wietnamie
  • Konflikt w Kosowie
  • Próba zabójstwa Saddama Husajna
  • Berlingowcy w powstańczej Warszawie
  • Bitwa pod Leyte


Kliknij i przeglądaj strona po stronie!

Monte Cassino 1944
Bitwa pod Monte Cassino uważana bywa za najtrudniejszą bitwę II Wojny Światowej. Jaką rolę odegrał w niej 2 Korpus Polski pod dowództwem generała Andersa?

Taktyka Sił Powietrznych w Wietnamie 1965–1972
Podczas wojny wietnamskiej po raz pierwszy wykorzystano nowatorską taktykę sił aeromobilnych

Oblężenie Leniningradu 1941–1944
Prawie 900 dni obywatele drugiego największego miasta ZSSR byli oblężeni przez wojska niemieckie.

Pociski Tomahawk
Pociski manewrujące zaliczają się do wyjątkowo skutecznej kategorii broni podczas działań lądowych i morskich. Najsłynniejszym z nich jest pocisk Tomahawk

Konflikt w Kosowie 1998–1999
Pod koniec XX w doszło w Kosowie do starcia Armii Jugoslawiańskiej z Armią Wyzwolenia Kosowa

Pistolet maszynowy PPSz-41
Skomplikowana historia powstania legendarnego pistoletu maszynowego Armii Czerwonej

Próba zabójstwa Saddama Husajna 1992
Izraelskie tajne służby przygotowywały ambitny plan operacji, która miała zlikwidować irackiego dyktatora

Berlingowcy w powstańczej Warszawie 1944
Powstanie warszawskie także dla żołnierzy 1 Armii Wojska Polskiego pod dowództwem generała Zygmunta Berlinga, okazało się dramatem

Kawaleria w Wielkiej Wojnie 1914–1918
Wielka Wojna pokazała, że konie przeciwko nowoczesnej broni nie mają szans

Powstanie serbskie przeciwko Turkom 1804–1813
Serbskie powstanie w latach 1804-1813 oznczało początek drogi prowadzącej do przywrócenia
własnej państwowości, którą Serbowie utracili w roku 1459

Słabości syryjskich czołgów T-72
Infografi ka przedstawia słabe miejsca syryjskich czołgów, z punktu widzenia ich załóg i powstańców

Bitwa pod Leyte 1944
Po największym morskim starciu japońska cesarska marynarka jako groźna siła bojowa przestała istnieć

Powrót do Wojna REVUE