Wojska 4/2016

Wojska pancerne Armii Czerwonej
  • Powstanie i rozwój wojsk pancernych
  • Radzieckie pojazdy pancerne
  • Siły zbrojne innych państw
  • Czołgi z białym orłem na pancerzu
  • Operacja wiślańsko-odrzańska


Kliknij i przeglądaj strona po stronie!

Powstanie i rozwój wojsk pancernych
Wystarczyło kilkadziesiąt lat, by ze zbieraniny przestarzałych, zagranicznych maszyn powstała najsilniejsza armia pancerna na świecie

Jewgienij Biessonow (1923–2009)
Wojenne losy ofi cera brygady zmechanizowanej, który dowodził plutonem fi zylierów

Radzieckie pojazdy pancerne
Armia Czerwona skupiła się przede wszystkim na masowej produkcji najlepszych maszyn. Mimo to w jej szeregach służyły dziesiątki typów czołgów

Bitwa w rejonie Dubno – Łuck – Brody
Tuż po wybuchu walk na froncie wschodnim rozegrała się jedna z największych bitew pancernych II wojny światowej

Siły zbrojne innych państw
Rozwój wojsk pancernych w Wielkiej Brytanii, Stanach Zjednoczonych i Japonii wyglądał zupełnie inaczej niż w ZSRR

Irina Lewczenko (1924–1973)
Kobiety służące w oddziałach pancernych często osiągały niebywałe sukcesy

Czołg T-34
Grafi czna analiza najsłynniejszego czołgu II wojny światowej wzbogacona galerią radzieckich asów pancernych

Czołgi z białym orłem na pancerzu
Wojsko Polskie walczące u boku Armii Czerwonej dysponowało dużymi związkami wojsk pancernych

Życie na froncie
Załogi czołgów i towarzysząca im piechota zachowały wiele ciekawych wspomnień wojennych

Operacja wiślańsko-odrzańska
Pod koniec wojny radzieckie armie pancerne wdarły się na teren Niemiec, które nie potrafi ły się przed nimi obronić

Wyposażenie radzieckiego czołgisty
Podstawowymi symbolami, który umożliwiały rozpoznawanie rosyjskich czołgistów były charakterystyczny czarny kombinezon i hełmofon

Czołgi radzieckie w kinematografii
Wojska pancerne Armii Czerwonej są wdzięcznym tematem dla twórców filmów i seriali

Taktyka korpusów zmechanizowanych
Zanim Armia Czerwona stała się siłą nie do powstrzymania, musiała udoskonalić swoją strategię

Powrót do Wojska