II światowa Specjal

1941: Operacja Barbarossa
  • Zmiany na froncie
  • Kluczowe bitwy operacji Barbarossa
  • Mundury czerwonoarmistów i NKWD
  • Nowości w niemieckim uzbrojeniu
  • Dokumenty epoki


Kliknij i przeglądaj strona po stronie!


Dlaczego Hitler zaatakował?
Zapotrzebowanie na strategiczne surowce nie było jedynym powodem, który doprowadził  niemieckiego dyktatora do wojny ze Związkiem Radzieckim

Zmiany na froncie
Przebieg operacji wojskowych od czerwca do grudnia 1941 roku przedstawiony na przejrzystej mapie

Kluczowe bitwy operacji Barbarossa
Chociaż kampania z 1941 roku wydaje się być jedną szybką ofensywą wojsk niemieckich, podczas jej trwania doszło do wielu słynnych bitew

Dyrektywa nr 21
Jak powstawał pomysł ataku i jak miała przebiegać szybka kampania przeciwko państwu komunistycznemu?

Armia Czerwona w 1941 roku
Potężna pięciomilionowa armia, stanowiąca ogromne wyzwanie dla Niemców przed atakiem na ZSRR, borykała się z problemami różnego rodzaju

Mundury czerwonoarmistów i NKWD
Aż do 1943 roku żołnierze radzieccy nosili mundury o nietypowym kroju, który znacznie się różnił od klasycznych wzorów carskich

BT-7 vs. PzKpfw II
Pomimo przestarzałej koncepcji, lekkie czołgi stanowiły ważną część sił zbrojnych Niemiec i ZSRR

Obrona przeciwpancerna
W jaki sposób żołnierze radzieccy radzili sobie z wielkim uderzeniami niemieckich grup pancernych?

Współpraca Niemiec i ZSRR do 1941 roku
Oba państwa stały się śmiertelnymi wrogami dopiero po agresji Hitlera na ZSRR. Aż do 22 czerwca 1941 roku aktywnie współpracowały i łączyły je kontakty handlowe

Ewakuacja fabryk
Radziecki przemysł zbrojeniowy z europejskiej części kraju czekała wielka przeprowadzka na wschód, byle dalej od frontu

Nowości w niemieckim uzbrojeniu
Obok najnowszych typów średnich czołgów PzKpfw III i IV, na froncie wschodnim po raz
pierwszy pojawiły się też działa PaK 40 i wyrzutnie rakietowe Nebelwerfer

Wojenna eksterminacja
Niemieckim żołnierzom podążającym w głąb ZSRR od samego początku towarzyszyły egzekucje m.in. Żydów i komisarzy politycznych

Powrót do tradycji carskich
Inspirowanie się własną przeszłością, określenie konfliktu mianem Wielkiej Wojny Ojczyźnianej
i zmiana stosunku wobec cerkwi prawosławnej – to wszystko wykorzystał rząd radziecki, aby pobudzić ludzi do walki

Wojna na morzu w 1941 roku
Niemieccy stratedzy nie brali pod uwagę większych operacji morskich w walce z ZSRR między innymi dlatego, że marynarka radziecka była zdziesiątkowana po czystkach stalinowskich

Dokumenty epoki
Wybuch wojny na wschodzie komentowała prasa na całym świecie

Początki kolaboracji
Terror stalinowski wpłynął na to, że w wielu miejscach Niemcy byli witani przez obywateli radzieckich niczym ich oswobodziciele. Była to jednak tylko iluzja wyzwolenia

I-16 vs. Bf 109
Najczęściej na radzieckim niebie walczyły ze sobą właśnie te myśliwce, których wcześniejsze
wersje spotkały się już podczas hiszpańskiej wojny domowej

Linia Mołotowa i Stalina
Propagandzie radzieckiej udało się stworzyć legendę o umocnieniach niemożliwych do pokonania, ale rzeczywistość była zupełnie inna

Niemieccy dowódcy
Jacy dowódcy odnieśli największe sukcesy w operacji Barbarossa? Kto doszedł najdalej, a kto wziął do niewoli najwięcej wrogich żołnierzy?

Radziecki wywiad
Z jakich źródeł radzieckie służby tajne uzyskiwały informacje o planowanym niemieckim ataku? Dlaczego Stalin im nie wierzył?

Obrona twierdzy brzeskiej
Bohaterski opór żołnierzy w twierdzy granicznej Brześć trwał od pierwszego dnia wojny aż do końca lipca

Stosunek sił
Infografika obrazująca stan armii radzieckiej i niemieckiej 22 czerwca 1941 roku

Armia niemiecka w 1941 roku
Siły zbrojne III Rzeszy wyróżniała wysoka mobilność, a przede wszystkim silne grupy pancerne

Piechur Wehrmachtu
Dnia 22 czerwca 1941 roku niemiecka piechota była lekko uzbrojona, aby nic jej nie ograniczało przy szybkim przemieszczaniu się

Bitwa pod Humaniem i bitwa o Kijów
Podczas tych operacji okrążających niemieckie armie zdołały wziąć w niewolę ponad pół miliona żołnierzy radzieckich

Polska dywersja na zapleczach Barbarossy
W obliczu błyskawicznych postępów niemieckiej inwazji, która zmiotła całą sowiecką siatkę wywiadowczą, ZSRR sięgnęło po polskich komunistów i kilkudziesięciu polskich oficerów, których nie zamordowano w Katyniu i Ostaszkowie

Operacje okrążające
Atak grup pancernych ze skrzydeł połączony z frontowym natarciem piechoty stanowił klasyczny
manewr charakterystyczny dla Blitzkriegu

Plakaty propagandowe
Obie strony konfliktu dobrze zdawały sobie sprawę z potencjału afiszy propagandowych

Tragedia radzieckich generałów
Stalin obwiniał wielu radzieckich generałów za niepowodzenia na początku wojny

Czy Stalin planował zaatakować
pierwszy?
Czy naprawdę istniały radzieckie plany ataku na Niemcy? Niektórzy badacze są przekonani, że  Stalin zamierzał „eksportować” komunizm za pomocą wojny, jednak Hitler go ubiegł

Sprzymierzeńcy Niemiec
U boku armii niemieckiej na wschód maszerowały setki tysięcy fińskich, węgierskich, rumuńskich i słowackich żołnierzy

Nowe czołgi radzieckie
Podczas pierwszych dni walk Niemców czekało niemiłe zaskoczenie – spotkali się z zupełnie nowymi i silnymi czołgami

Bitwa o Moskwę
Niemcy zamierzali zdobyć stolicę ZSRR przed nadejściem słynnej rosyjskiej zimy, jednak cel ten nie został osiągnięty i Niemcy zatrzymali się tuż przed Moskwą

Dlaczego nie powiodła się operacja Barbarossa?
Powodem fiaska niemieckiej kampanii wschodniej z 1941 roku była nie tylko niesprzyjająca pogoda, ale również długie trasy zaopatrzeniowe i zmęczenie żołnierzy

Powrót do II światowa Specjal